Om oss

Kreativitet kan medföra ett enda stort kaos ibland, därav har vi valt att kalla oss Creative Chaos. I vår värld är inget projekt omöjligt att genomföra och kreativitet är någonting vi alla har inom oss, men som visar sig vid olika tillfällen för olika människor.